Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:

 

 

Om os

Marked

Produkter

Service

Nyheder

 

 

 

 

Industrigasser

 

SAMSON AG

SAMSON GROUP

 

 

Kemi og petrokemi

Næringsmiddel

Biovidenskab

Olie og gas

Industrigasser

Energi

Papirindustri

Minedrift og malm udvinding

HVAC og bygnings automation

Fjernvarme og fjernkøl

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: S:\Hjemmesiden\markets\ps-0086.jpg

 

Håndtere lave temeraturer

Anvendelsesområder

Luft LNG

Kryogene applikationer

Transport og logistik

Måling af væskeniveau

 

 

Under produktion og distribution af industrigasser, kan temperaturen falde helt ned til -196 °C. Kun få materialer kan modstå sådanne temperaturer. SAMSON mestrer kombination af forskellige materialer, temperaturer, trykklasser og specifikke strømningsforhold. Vi har samlet specialiseret knowhow og løbende udvidet vores ekspertise i tæt samarbejde med producenterne af gas.

Med vores Cold-box ventiler til luftsepareringsanlæg, minimerer tyndvæggede materialer som er fremstillet af materialer med lav ledningsevne varmevekslingen. En bælg holder det kryogene medie inde i ventilhuset, takket være dette arrangement ventilerne kan også installeres vandret. Derudover har vi det rigtige udstyr til PSA (pressure swing adsorption) anlæg.

I tryk gastanke vil vores overtryks ventiler og trykopbygnings regulatorer, sikre pålideligt pres stabilitet mens gas tappes. Media 6 Differential Pressure Meter og det tilhørende telemetri-system giver mulighed for automatiseret fjernovervågning og styring af forsyningsfordelingen.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Produkt dokumentation på
SAMSON AGs hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Irgendeine Niederlassung / last update 2017-03-20

 

      Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Logo SAMSON GROUP

 

 

Returns