Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:

 

 

Om os

Marked

Produkter

Service

Nyheder

 

 

 

 

Minedrift og malm udvinding

 

SAMSON AG

SAMSON GROUP

 

 

Kemi og petrokemi

Næringsmiddel

Biovidenskab

Olie og gas

Industrigasser

Energi

Papirindustri

Minedrift og malm udvinding

HVAC og bygnings automation

Fjernvarme og fjernkøl

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: S:\Hjemmesiden\markets\ps-0089.jpg

 

Metallurgi

Anvendelsesområder

Behandling af malm

Kullikvefaktion

 

 

Minedrift tegner sig for en stor del af de råvarer, der er nødvendig for moderne teknologi. SAMSON leverer selvregulerende regulatorer og kontrol ventiler, der kræves i minedrift til ventilation, køling og dræning.

Vores reguleringsventiler spiller også en vigtig rolle i udvinding af metaller, der hvor mekaniske separationsprocesser ikke er tilstrækkelige, bliver metallet udvundet under anvendelse af kemikalier.
For at gøre dette bliver den grundlæggende malm, blandet med meget aggressive og ætsende væsker, dette kræver udstyr, som fungerer pålideligt selv under de mest ugunstige forhold og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Mange af SAMSONS produkter er tilpasset disse applikationer, de kan ikke kun modstå kraftig ætsende medier, men er også modstandsdygtige overfor kraftige vibrationer. Desuden kan ventilerne opfylde økologiske relevante styringsopgaver i udvinding og behandling af vandet som anvendes. Innovativ ventil tilbehør, såsom vores smarte positioner med integreret fastgørelse, giver en sikker udveksling af data i processen og giver mulighed for forebyggende vedligehold.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Produkt dokumentation på
SAMSON AGs hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Irgendeine Niederlassung / last update 2017-03-20

 

      Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Logo SAMSON GROUP

 

 

Returns