Minedrift og malm udvinding
  Minedrift og malm udvinding  
 
 
     
Minedrift og malm udvinding  
   
Minedrift tegner sig for en stor del af de råvarer, der er nødvendig for moderne teknologi. SAMSON leverer selvregulerende regulatorer og kontrol ventiler, der kræves i minedrift til ventilation, køling og dræning.

Vores reguleringsventiler spiller også en vigtig rolle i udvinding af metaller, der hvor mekaniske separationsprocesser ikke er tilstrækkelige, bliver metallet udvundet under anvendelse af kemikalier. For at gøre dette bliver den grundlæggende malm, blandet med meget aggressive og ætsende væsker, dette kræver udstyr, som fungerer pålideligt selv under de mest ugunstige forhold og kræver et minimum af vedligeholdelse.

Mange af SAMSONS produkter er tilpasset disse applikationer, de kan ikke kun modstå kraftig ætsende medier, men er også modstandsdygtige overfor kraftige vibrationer. Desuden kan ventilerne opfylde økologiske relevante styringsopgaver i udvinding og behandling af vandet som anvendes. Innovativ ventil tilbehør, såsom vores smarte positioner med integreret fastgørelse, giver en sikker udveksling af data i processen og giver mulighed for forebyggende vedligehold.
 
     
 
 © SAMSON A/S Logo SAMSON GROUP