Papirindustri
  Papirindustri  
 
 
     
Papirindustri  
   
Papir er stadig uundværligt, selv i den elektroniske alder. Ved fremstilling papirmasse og den videre forarbejdning for at lave papir, føres store mængder af papirmassen gennem de enkelte produktionstrin i en defineret tidssekvens, her har SAMSON den rette kontrol teknologi til dette område.

Vi leverer reguleringsventiler til at regulere den fiberholdige masse af råmaterialet, samt styring af flowet til damp. Vores produkter sikrer effektive processer i løbet af den mekaniske og kemiske behandling af papirmassen. Takket være ventilernes høje kontrol nøjagtighed, er det friske vand, der kræves i processen, nøje kontrolleret som sikrer økonomien og som samtidigt ikke belaster spildevandsbehandlingen af det.

I papirmaskinerne er vores produkter involveret i hele damp-og kondensat systemet, til præcist at kontrollere basisvægten, fugt og den optimale tørring af papiret. Innovativt ventiltilbehør såsom vores smarte SAMSON positioner med integreret fastgørelse, giver en sikker udveksling af data i processen og giver mulighed for forebyggende vedligehold.
 
     
 
 © SAMSON A/S Logo SAMSON GROUP